TC | Informatie

De Commissie Technische Zaken (TC) is verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot korfbal binnen ASVD | Q-Cape, zowel voor de wedstrijd- als breedtesport. De doelstelling is het creëren van mogelijkheden voor spelers, trainers en begeleiders om zich te ontwikkelen op sportief en sociaal gebied.

 

Er is een grote diversiteit aan werkzaamheden en taken. Om een kleine indruk te geven:

 • Het bepalen van de teamsamenstellingen. Dit wordt in overleg met trainers/coaches gedaan
 • Het adviseren en faciliteren van de hoofdtrainer
 • Het selecteren en aanwijzen van trainers, coaches, teambegeleiders en medische staf
 • Het begeleiden en opleiden van (jeugd)trainers
 • Het aansturen op aanschaf en beheer van materialen sportfaciliteiten
 • Het opstellen van een meerjarenplan
 • Optreden als schakel tussen het KNKV en de vereniging en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uitvoeren
De commissie bestaat uit 3 personen waarbij er een verdeling is gemaakt tussen de contactpersonen voor de senioren en junioren. Samen zijn zij het aanspreekpunt voor trainers, spelers en ouders.

Daarnaast is Petra Leijten verbonden aan ASVD | Q-cape als jeugdcoördinator voor de F, Kangoeroes en E pupillen.

 
Wij zijn bereikbaar via het emailadres: tz@asvdkorfbal.nl of spreek ons gerust aan als u een van ons ziet langs het korfbalveld.
 
 
 •                                                             Contactpersoon B,C en D junioren
 • Jolanda Huisjes-Scholten    Secretaris                    
 • Thom Heuvelink                      Contactpersoon senioren en A junioren
 • Bert Knol                                       Voorzitter / contactpersoon senioren en A junioren
 • Johan Wakker                          Contactpersoon B, C en D junioren