Berichten gericht om te starten met korfballen stuurt u via onderstaand bericht en worden verzonden aan ikwilkorfballen@asvdkorfbal.nl