Berichten gericht aan de ledenadministratie stuurt u via onderstaand bericht en worden verzonden aan ledenadministratie@asvdkorfbal.nl