ONLINE!

ONLINE!
Na een aantal weken is de website weer online, nog niet zoals hij er definitief uit zal komen te zien, maar het begint weer ergens op te lijken.

INVULLING
In de komende dagen zal de site steeds meer worden gevuld met de content welke jullie gewend zijn te vinden op de site, maar ook met nieuwe content.

‘Heey das vreemd!’
Her en der zullen nog wel een aantal dingen naar voren komen welke nog niet Nederlands zijn, of er nog uitzien als basketball in plaasts van korfbal, dit komt omdat veel elementen binnen de sporten gedeeld worden.

Dat mis(te) ik
Nu de site weer opnieuw wordt opgebouwd kunnen we ook weer dingen veranderen, verwijderen of toevoegen. Als jij iets hebt wat je graag zou willen toevoegen op de website, kom dan in contact met de webmasters op webmaster@asvdkorfbal.nl of stuur een bericht naar CJ

Emailadressen
Iedereen met een email adres binnen ASVD | Q-cape zal deze week een mail ontvangen met hoe de nieuwe mailboxen kunnen worden gebruikt, of met de vraag of de mail moet/mag worden doorgestuurd naar je privé adres.