Verslag ALV | contributieverhoging per 1 januari 2024

27 november 20230
Maandag 22 november was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ASVD | Q-cape in de Treffer.
Op deze vergadering werd Bert Knol benoemd als bestuurslid. Hij zal de taak van voorzitter Technische Commissie op zich nemen.
Alwin Nieuwlaar werd benoemd als vertrouwenspersoon-man. Hij is hierin de opvolger van Henk Vegter.
Tevens werd de jaarrekening 2022-2023 goedgekeurd door de leden.
Verder werd het bestuursvoorstel om per 1 januari de contributie met ca 6 % te verhogen aangenomen.
Dit om ook in de toekomst financieel gezond te kunnen blijven.

Bestuur ASVD | Q-cape

Per 1 januari 2024 worden de bedragen als volgt:

https://asvdkorfbal.nl/wp-content/uploads/2023/11/contr.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ASVD | Q-CAPE

Korfbal club uit Dronten
Code: ASDRO2021

Code ASDRO2021