Nieuwe sportpark | Ontwikkelingen

1 december 20230
Zoals jullie wellicht in de pers al hebben gezien, staan er rondom de verkenning voor het Burgemeester Dekker Sportpark een aantal belangrijke momenten op de planning van de gemeenteraad, waar we jullie graag over informeren.
De gemeenteraad gaat zich in 3 vergaderingen in december buigen over onder anderen het vervolg voor de verkenning, die we als drie verenigingen gestart zijn 2 jaar geleden. Maar, de voorstellen zijn veel breder dan dat; ook sporthal het Dok is meegenomen.
Hiernaast lichten wij toe wat er precies gaat gebeuren in december.
Hier vinden jullie de voorstellen die nu bij de gemeenteraad liggen:
In tegenstelling tot het bericht in de Drontenaar, is de Rugbyvereniging niet betrokken geweest bij de gesprekken in de afgelopen 2 jaar. Dit betreft een fout van de redactie.
foto: sportpark Dronten

Een schets uit de plannen van Asv Dronten, Reaal Dronten en ASVD Korfbal.

Toelichting op de gemeenteraadsvergaderingen in december:
7 december Beeldvormende raadsvergadering
Hier vormt de gemeenteraad zich een beeld van feiten, adviezen en belangen van alle betrokkenen partijen Tijdens deze beeldvormende sessie wordt nadrukkelijk nog géén politiek bedreven, en worden geen besluiten genomen.
Doel voor de raad is: informatie krijgen en opnemen. De verenigingen asv Dronten Voetbal, ASVD Korfbal en SV Reaal zullen inspreken tijdens deze vergadering.
14 december Oordeelsvormende vergadering
Hier vormen de verschillende partijen hun politieke oordeel en stellen politieke vragen aan het college van B&W. De verschillende politieke partijen kunnen dan voor zichzelf bepalen welk standpunt ze zullen innemen bij de volgende fase op 19 december: besluitvorming.
Doel voor de raad hier is dus: kritisch zijn, politiek bedrijven en het college controleren op hun plannen en voorstellen.
Het kan zijn dat de voorstellen die er nu liggen, dus op verzoek van de raad aangevuld,verduidelijkt of veranderd worden.
19 december Besluitvormende vergadering
Doel voor de raad: besluiten op de voorstellen, al dan niet met aanpassingen. Een laatste politiek debat over de voorstellen en stemming.

Indien de gemeenteraad akkoord gaat met de voorstellen, betekent dat vooralsnog dat er een vervolgonderzoek komt, op meer inhoudelijke punten zoals kosten (investeringskosten, beheerslasten, realisatie en beheer/exploitatie etc.), zodat helder wordt of het plan uitvoerbaar is. Daarna zal pas een volgende stap kunnen worden gezet, namelijk die van daadwerkelijke voorbereiding en realisatie. Ook dan is eerst de gemeenteraad weer aan zet, om te besluiten over de investering vanuit de gemeente Dronten.

Na de gemeenteraadsvergadering van 19 december komen de besturen en projectgroep van de verenigingen weer met een update aan informatie aan de leden. Heb je in de tussentijd vragen, laat het dan weten via: Jan op voorzitter@asvdkorfbal.nl

Sportieve groet,

Voorzitters SV Reaal, asv Dronten Voetbal, ASVD Korfbal
Vincent Zaal, Suze Teunissen, Jan Bollemaat en Jan Bernaards

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ASVD | Q-CAPE

Korfbal club uit Dronten
Code: ASDRO2021

Code ASDRO2021