Beste leden van ASVD, ouders/verzorgers en andere belangstellenden,

Het COVID-19/Corona heeft grote gevolgen voor de maatschappij waar we met elkaar dagelijks mee te maken hebben zowel privé als voor de meeste onder ons ook op het werk. Onze sportieve vrijetijdsbesteding ziet er sinds een aantal weken heel anders uit en dat raakt daarmee vooral onze mooie vereniging. De competitie ligt stil, er wordt niet getraind en de Treffer is dicht, nog steeds een onwerkelijke situatie voor ons allemaal. Naast het feit dat er niet gekorfbald wordt kunnen we ons voorstellen dat er meer vragen zijn bij onze leden: gaat ons kamp in juli wel door? Hoe redden we ons financieel? En hoe staat het met onze nieuwe velden? In deze brief zullen we uiteenzetten hoe wij hier als bestuur nu naar kijken, ook wetende dat de situatie nog niet stabiel is en de genomen maatregelen aan verandering onderhevig zijn. Zo verwachten we aanstaande dinsdag mededelingen vanuit onze overheid die weer voor veranderingen gaan zorgen.
Uiteraard hopen wij als bestuur boven alles dat het goed gaat met de gezondheid van onze leden en hun naasten dat staat voor ons voorop.
Zoals gezegd kijken we als bestuur toch ook alweer vooruit naar de komende maanden: wanneer zullen we weer het veld op kunnen, wat besluit het KNKV hierin en hoe redden we ons financieel? Want geen korfbal betekent geen inkomsten. Geen inkomsten uit de consumpties van de bar en ook geen andere activiteiten waarmee we geld voor onze vereniging verdienden. Toch hebben we wel maandelijks vaste lasten zoals huur van de accommodaties, verzekeringen, onderhoud, afdracht aan de korfbalbond en kosten technische staf.
Tot begin maart waren we een financieel gezonde vereniging die de kosten en opbrengsten goed in balans had. Onze penningmeester Sjoerd de Beer en Geralde Koster voeren al jaren een stabiel financieel beleid waardoor we geen financiële risico’s hebben genomen. Om te zorgen dat deze gezonde situatie zo blijft moeten we keuzes maken als bestuur. We hebben als bestuur op dit moment zeer frequent overleg via video bellen en wat we gedaan hebben is dat we geïnventariseerd hebben welke inkomsten en uitgaven we dit seizoen al gehad hebben en welke inkomsten en uitgaven volgens de begroting we nog gaan krijgen. We hebben besproken welke kosten (uitgaven) we gaan stoppen mocht de competitie dit seizoen helemaal geen doorgang meer vinden. Daarnaast zijn we met onze sponsoren in gesprek om te inventariseren welke bijdragen we nog gaan ontvangen. We realiseren ons dat in deze onzekere tijden dit geen gemakkelijke gesprekken zijn.
Wat betreft de contributies: deze zullen we voorlopig blijven innen op de gebruikelijke manier. De KNKV heeft op haar site een vraag en antwoord gepubliceerd waar ook dit (moeilijke) onderwerp besproken wordt:  https://www.knkv.nl/veelgestelde-vragen-coronavirus .  Tip voor iedereen om deze site goed door te lezen.
Wat het KNKV en NOC*NSF aan compensatieregelingen begint nu duidelijker te worden en daar liggen nog mogelijkheden om onze lasten te verlichten. Sjoerd de Beer is nu bezig om ook namens ASVD een aanvraag te doen. Wij hebben er als bestuur in ieder geval alle vertrouwen in dat het ons samen met jullie als leden en andere partijen gaat lukken hier bovenop te komen.
Mocht u als lid financieel geraakt worden door de Corona-crisis en daarmee in de problemen komen bij het betalen van uw contributie, dan vragen we u contact te zoeken met onze penningmeester, Sjoerd de Beer. Samen met hem kunt u dan kan kijken wat er mogelijk is, want u als lid bent belangrijk voor ons!
Waar Alexander van den Hemel heel druk mee is zijn de voorbereidingen voor ons nieuwe veld. De gemeente is nog steeds druk bezig met de voorbereidingen en begin april horen we meer. Ik verwacht volgende week ook meer duidelijkheid over het verdere verloop van dit seizoen zodat we misschien al eerder met de veld renovatie kunnen beginnen.
Wat betreft het korfbalkamp die voor 6-11 juli gepland staat en het minikamp eind juni: gaan ze door of niet? Dit besluit schuiven we nog even voor ons uit. We verwachten hier over vier weken uitsluitsel over te kunnen geven, waarbij we natuurlijk hopen dat het door kan gaan, maar ook hier zal de gezondheid van onze leden voor alles gaan. Tot die tijd zullen we daarom vragen nog geen betalingen te doen. Het is allemaal te onzeker.
We hopen u met dit bericht te hebben uitgelegd hoe het bestuur op dit moment ‘in de wedstrijd zit’. Zodra er meer duidelijkheid is over de competitie, beide kampen of financiën zullen we u via de website of email verder informeren.
We wensen u voor nu het beste toe en sluiten af met de slogan van voormalig minister Bruins: let een beetje op elkaar.

Met sportieve groet namens het bestuur,

Jan Bernaards, voorzitter.