Nieuws

Nieuwe bestuursleden voor ASVD | PV Systems!

By 1 maart 2019 No Comments

In december was er binnen ASVD | PV Systems een oproep gedaan voor extra bestuursleden. Na het vertrek van Rikkert-Jan Pietersen waren er nog maar 3 bestuursleden over. Al gauw meldden Rob van Gaal en Alexander van den Hemel zich bij het bestuur. In de Extra Ledenvergadering van maandag 25 februari zijn zij gekozen.

Ook deze nieuwe bestuursleden worden niet in een specifieke functie benoemd. Mensen worden als bestuurslid benoemd. Binnen het bestuur zijn de  taken met bijbehorende functies in onderling overleg verdeeld. Alexander van den Hemel neemt de taak van voorzitter Beheerscommissie op zich. Rob van Gaal wordt algemeen bestuurslid (o.a. de AVG) en vice-voorzitter. De huidige bestuursleden behouden hun huidige functie; Sjoerd de Beer blijft penningmeester, Raymond Postma voorzitter Technische Commissie en Titia Elema secretaris. Het bestuur streeft naar een bestuur van 7 personen. Inmiddels zijn er contacten met een potentiële voorzitter.
Beide nieuwe bestuursleden hebben dochters op korfbal en zijn bereid zich voor de vereniging in te gaan zetten. Alexander is bereikbaar via bc@asvdkorfbal.nl. Rob kun je mailen op avg@asvdkorfbal.nl. We wensen hen veel succes met hun nieuwe taak.
Op de extra ledenvergadering werd ook Yvonne Halsema tot vertrouwenspersoon vrouw benoemd. Binnenkort stelt ze zich voor op deze site. De vertrouwenspersonen Henk Vegter en Yvonne Halsema zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@asvdkorfbal.nl.
Na een korte vergadering is ASVD | PV Systems twee bestuursleden en een vertrouwenspersoon rijker.

Wilt u zich ook inzetten voor ASVD | PV Systems? Mail dan naar vrijwilligers@asvdkorfbal.nl