Nieuws

Beveiliging van de foto’s

By 22 januari 2019 No Comments

Onlangs is er een besluit genomen door het bestuur van ASVD | PV systems om foto’s te publiceren onder een algemeen wachtwoord.
Dit levert de nodige discussie op. Niet zozeer met betrekking tot de foto’s gemaakt van onze jeugd, maar wel over de foto’s die van de selectie worden gemaakt. “Jammer dat we deze foto’s niet meer kunnen bekijken..”
Het bestuur heeft nu gemeend enige nuance aan te brengen, en de code alleen in te zetten voor alle jeugdleden. De foto’s van de selectie zullen niet achter een wachtwoord geplaatst worden. De foto’s van het team van de week wel.
De foto’s worden nu gemaakt door Liesbeth Steller. Zij levert op vrijwillige basis deze bijdrage aan de club. Zij is dus niet de clubfotograaf, maar een fotograaf die graag foto’s voor de club maakt.
Zodra een fotograaf foto’s maakt die perswaarde blijken te hebben, valt dit onder het kopje journalistiek. Voor de journalistiek gelden andere regels voor publicatie dan voor een club. Liesbeth is dus vrij om een foto aan een krant of magazine te verkopen, uit journalistiek oogpunt. Voor onze club zal zij rekening houden met wie toestemming heeft gegeven en wie niet, ondanks dat ze dit niet verplicht is!!
(bron: https://www.nvj.nl/privacy/avg/avg-en-journalistiek)

Wij kunnen als club niet voorkomen dat er leden door andere fotografen worden gefotografeerd en dat deze foto’s gebruikt worden in de pers. Dit is het recht van een persfotograaf. Ook bij jeugdleden.

Wij hopen iedereen zo goed te hebben geïnformeerd. Zijn er toch nog vragen? Dan horen wij deze graag.
Bestuur ASVD | PV Systems

Loading