Nieuws

Vanaf zaterdag 6 november verplichte CoronaCheck bij ASVD Korfbal I PV Systems

By 9 november 2021 No Comments

Vanaf aanstaande zaterdag is ASVD Korfbal verplicht om alle bezoekers te scannen via de CoronaCheck-app. Zoals je vast hebt gelezen is er binnen de sportverenigingen en sportbonden grote weerstand tegen de verplichte Corona QR-controle, juist vanwege de aanslag op vrijwilligers die deze scan dan zouden moeten uitvoeren. We ontkomen er alleen momenteel niet aan, doordat we weer binnen sporten.

Als bestuur zijn we druk bezig om hier de organisatie op in te richten. Duidelijk is dat aan alle leden hiervoor een bijdrage gevraagd gaat worden. Op de drukke momenten streven we ernaar dat er mensen bij de deur staan, op rustige momenten zal aan de trainers of zaalwachten gevraagd worden binnenkomende mensen te scannen. Tijdens trainingsavonden zullen we een beroep doen op trainers en aanwezige ouders. Het is namelijk niet haalbaar om drie dagen per week iemand bij de entreedeur te laten scannen.

We willen derhalve aan iedereen vragen alvast de CoronaCheck scanner te downloaden op de mobiele telefoon. Zo zijn we in staat om op alle momenten met z’n allen invulling te geven aan deze gedeelde verantwoordelijkheid.

 

Richtlijnen voor het betreden van ’t Dok:

Het scannen van de CoronaCheck-app / tonen van een papieren Coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar (sporters en publiek). Denk hierbij ook aan het meenemen van een geldig identiteitsbewijs. Voor trainers, coaches en officials geldt deze verplichting niet.

 

Alvast veel dank!

Het bestuur