He scheids!

Over een paar weken is het dan eindelijk zover, we mogen weer voor het eggie de kunstweide in. Het veld ligt er mooi bij, de teams zijn gevuld dus alles is klaar voor de wedstrijden waar we met zijn allen zo naar uit kijken.
Alles? Nou nee, iedere wedstrijd heeft ook minimaal 1 scheidsrechter of spelbegeleider nodig en daar zitten wat problemen.

  • Met de zeer welkome groei bij de jongste jeugdteams zijn er in verhouding weinig beschikbare (A/B-jeugd)leden om deze wedstrijden te begeleiden.
  • Ook is het aantal beschikbare scheidsrechters voor het breedte korfbal minimaal.
  • Daarbij komt dat voor de lagere wedstrijdsport er vaak geen scheidsrechter vanuit het KNKV wordt aangewezen waardoor ASVD deze zelf dient te verzorgen.
  • We leveren als ASVD te weinig scheidsrechters aan de bond, dit kan leiden tot punten in mindering voor S2 en S3 en daarnaast tot een hogere afdracht aan de bond (lees boete)

Ondanks dat we als club de afgelopen jaren regelmatig scheidsrechters hebben opgeleid, is met het vertrek van twee van hen naar elders, een groot gat ontstaan in de arbitrage bij ASVD. Gelukkig is het op korte termijn wel gelukt om weer een team paraat te hebben dat op zaterdagochtend de jeugdleden die wedstrijden begeleiden daarbij te ondersteunen. Dank alvast voor jullie spontane en snelle positieve reactie.

Het oplossen van ons scheidsrechtertekort moet echt door ons zelf, dus jullie, opgelost worden. Dus heb je het gevoel dat je hier een bijdrage aan kan leveren laat het weten. Bij een structureel tekort is de kans groot dat ASVD teams uit de wedstrijdsport gaat terug trekken. Dit zou best weleens al vanaf het seizoen 2022/2023 het geval kunnen zijn.

Het spreekt voor zich dat er dus komend seizoen een dringend beroep op alle spelende leden wordt gedaan om, naast al het vrijwilligerswerk dat jullie allemaal doen, om ook als scheidsrechter of spelbegeleider aan de wedstrijden deel te nemen. Bij het indelen wordt uiteraard zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders persoonlijke korfbalprogramma, maar de regel blijft: ALS JE NIET KAN ZORG DAN ZELF VOOR EEN VERVANGER EN GEEF DIT DOOR VIA SCHEIDSRECHTERS@ASVDKORFBAL.NL. Dan kan het administratief verwerkt worden in o.a. Sportlink. Daarnaast voorkomt dit teleurstellingen bij diegene die tevergeefs op een scheidsrechter staan te wachten, maar vooral ook teleurstelling bij diegene die dan plotseling gedwongen en onverwacht staat te fluiten. Wat betreft indelen, we zullen proberen trainers te ontzien, maar houdt er als trainer rekening mee dat ook jij aangewezen kan worden om wedstrijden te begeleiden.