UITNODIGING

Het bestuur nodigt alle leden, aspirant-leden (dit zijn “leden” jonger dan 18 jaar), begunstigers en ouders van aspirant-leden uit voor de Algemene Leden Vergadering van ASVD | PV Systems, die wordt gehouden op maandag 7 juni 2021.

De vergadering vindt (waarschijnlijk) plaats via Teams en begint om 20.00 uur.
Vooraf aanmelden via secretaris@asvdkorfbal.nl

 

AGENDA

 1. Opening
 1. Notulen ALV 25 januari 2021
 1. Ingekomen stukken/mededelingen
 1. Jaarplannen 2021-2022 bespreken:
  Bestuur
  ● Technische Commissie
  ● Beheerscommissie
  ● Commissie Publiciteit, Communicatie en Ledenwerving
  ● Commissie Vrijwilligersbeleid en – coördinatie
  ● Neven Activiteiten Commissie
  – Dok-Side junior
  – Dok-Side
  ● Commissie Arbitrage
  ● Sponsorcommissie
 2. Begroting ASVD | PV Systems 2021-2022
 3. Jeugdplan ASVD | PV Systems; spelplezier en selectie bij jeugdteams.
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

 

Leden ontvangen de stukken voor deze vergadering via de email,
in de week van 24 mei 2021.

Loading