InformatieOver ASVD | PV Systems

ASVD Korfbal en visie

By 19 augustus 2017 No Comments

Korfbal, een sport voor iedereen ASVD Korfbal is uitgegroeid naar een vereniging met een kleine 400 leden en daarmee heeft ASVD Korfbal een vaste plaats als sportvereniging in Dronten. Qua ledental bezet ASVD Korfbal in korfballend Nederland een plaats in de top 20.

Met name de jeugdafdeling is sterk en speelt op het hoogste niveau. Voor de senioren selectie zijn de laatste jaren voorwaarden gecreëerd om de stap naar de landelijke subtop te maken. Maar ASVD Korfbal is niet alleen sport, de leden moeten zich ook na het sporten thuis kunnen voelen. Op allerlei gebieden kunnen de leden zich ontplooien en zijn op deze wijze betrokken bij de vereniging. Het gemengde karakter van de sport, vrouwen en mannen in hetzelfde team, zorgt hierbij voor evenwichtigheid en draagt bij tot de gedachte: Sport is er voor iedereen!

Korfbal, topsport en ontspanning ASVD Korfbal biedt haar sport aan op verschillende niveaus. De standaardteams spelen topkorfbal. Er is echter ook ruimte voor het iets minder fanatieke wedstrijdkorfbal en zelfs op spelniveau (recreatief) wordt korfbal in Dronten aangeboden. De aantrekkingskracht van de vereniging is deze combinatie van factoren. Als op zaterdag het eerste team een thuiswedstrijd (zaal) speelt komen er meer dan vier honderd toeschouwers om ASVD Korfbal aan te moedigen. Dat is dus topkorfbal. ASVD Korfbal trekt hiervoor veel geld uit en genereert dat door middel van sponsors en acties. ASVD Korfbal doet er dan ook veel aan om voorwaarden voor het topkorfbal in Dronten te creëren. De vereniging slaagt er bijvoorbeeld in om kwalitatief een hoogwaardige trainer aan te trekken en heeft daarnaast speciaal een conditietrainer. Ook op medisch gebied heeft de Drontense vereniging haar zaakjes prima voor elkaar. De spelers profiteren hiervan en laten het publiek regelmatig smullen van spectaculaire wedstrijden. De investeringen in de selectie vertalen zich niet alleen binnen de lijnen maar ook daarbuiten. Veel selectieleden trainen een jeugdteam van ASVD Korfbal. Voorzitter Bert Scholten is trots op deze gang van zaken: “De selectiespelers leren heel veel van de trainer en de ervaringen. Het is natuurlijk prachtig als zij dit doorgeven aan de jeugd. Op deze manier blijft continuïteit op hoog niveau gewaarborgd en het rechtvaardigt daarmee onze investeringen”. In 2002 promoveerde ASVD Korfbal in de zaal naar de overgangsklasse. Een half jaar later, in mei 2003 werd ook de een na hoogste klasse op het veld bereikt. Ambitie is een toppositie in deze klasse.

Korfbal, activiteiten voor de jeugd De jeugdraad binnen ASVD Korfbal heeft tot taak de jeugd ook naast het korfballen op een ontspannende wijze te vermaken. Er zijn tal van jaarlijks terugkerende evenementen. Kampioensfeestjes horen daar natuurlijk bij, maar er gebeurt meer. Het jeugdkamp en de talentenjacht zijn activiteiten die geen enkel jeugdlid zal willen missen. Het jeugdkamp wordt meestal in het begin van de zomervakantie gehouden. Zo’n 40 à 50 jongens en meisjes vertrekken dan op de fiets vanuit Dronten richting de Veluwe. Een week later komen ze dan weer moe maar voldaan terug. De talentenjacht vindt aan het einde van het zaalseizoen plaats. Individueel of per team treden (jeugd)leden op in een, meestal volle, aula van het Ichthus college. Ook Sinterklaas en de Paashaas vergeten ASVD Korfbal niet te bezoeken. Andere activiteiten zijn onder andere spelmiddagen, disco en puzzeltochten. Ook aan de kleintjes wordt gedacht, iedere zaterdagochtend leren zij spelenderwijs met elkaar en de bal om te gaan. Regelmatig wordt er een welpendag georganiseerd waar welpengroepen van verschillende verenigingen zich vermaken. Voor de wat oudere jeugd organiseert ASVD Korfbal cursussen zoals jeugdwedstrijdleider en jeugdtrainer. Velen trainen en coachen dan ook een jeugdploeg en leiden regelmatig jeugdwedstrijden. Naast de korfbalsport voor leden organiseert ASVD Korfbal jaarlijks het schoolkorfbaltoernooi binnen de gemeente Dronten. Ook het schoolkampioenschap van de provincie Flevoland vindt regelmatig op de sportvelden van ASVD Korfbal plaats. Kortom: De jeugd van ASVD Korfbal krijgt geen moment de tijd om zich te vervelen.

Korfbal, jeugd en begeleiding De trots van ASVD Korfbal is de grote jeugdafdeling en het niveau van de standaardteams dat al jaren in de top acteert. Dat vertaalt zich regelmatig in deelnames aan de Nederlands Kampioenschappen. ASVD Korfbal is in staat om op een kompetitie zaterdag meer dan 25 teams van begeleiding te voorzien en door de week van kundige trainers. Gericht werven en begeleiden van de vrijwilligers is een hot item bij ASVD Korfbal. Er is zelfs een commissie die speciaal de trainers begeleidt. Om de kwaliteit te waarborgen is een externe trainierscoördinator aangesteld. Door het bezoeken en analyseren van trainingen laat hij een frisse wind waaien door de vereniging. Kortom, ASVD Korfbal gaat met haar tijd mee en streeft er naar dit niveau van kader te handhaven en waar nodig te verbeteren.

Korfbal, levendig en sfeervol Om de zaterdag is het bij een thuiswedstrijd van ASVD Korfbal in sporthallen ’t Dok een groot feest. Supportersvereniging Dok-Side zorgt voor een geweldige sfeer. Dat doen zij onder andere met cheerleaders, een professionele speaker, een programmaboekje en ga zo maar door. Tevens is er altijd een groen wit uitgedoste harde kern (de D-site) met trommels aanwezig bij de wedstrijden. Kortom een bezoekje bij een thuiswedstrijd van ASVD Korfbal 1 is meer dan de moeite waard!

Het clubhuis als middelpunt Het symbool en thuishaven van de vereniging is wel het clubhuis “De Treffer”. Dit werd in 1981 geheel in eigen beheer gebouwd. Al snel werd het clubhuis te klein voor het sterk gegroeide ledental en werd er, op nieuw in eigen beheer, verbouwd. Dat was in 1993. Onlangs, vlak na de eeuwwisseling heeft ASVD Korfbal opnieuw uitgebreid. Daarmee heeft ASVD Korfbal de beschikking over een schitterende kantine, 6 kleedkamers en een verzorgingsruimte. Overbodig te vermelden is dat deze verbouwing geheel op eigen verenigingskracht is gerealiseerd. Vermeldenswaardig is daarin de hulp van veel ouders van jeugdleden.

Korfbal (’t krantje) als clubblad Het clubblad van ASVD Korfbal verschijnt wekelijks. Dat is een zware opgave. Toch ziet Bert Scholten het zo erg graag: “Op deze wijze krijgt ’t Krantje een vaste plaats bij de leden en is het als nieuwsorgaan erg belangrijk. Ik heb ook al regelmatig vernomen dat binnen die gezinnen een wedren naar de brievenbus ontstaat wanneer ons orgaan in de bus valt. En zo moet je het hebben”, aldus de voorzitter. Naast de aankondiging van wedstrijden zijn er veel rubrieken waar de lezer reikhalzend naar uitkijkt.

Korbal en de toekomst ASVD Korfbal houdt rekening met de toekomst en tracht mee te gaan met haar tijd, maar verstaat ook de kunst om vooruit kijken. Er is onlangs een structuurwijziging van de vereniging afgerond, waarmee ASVD Korfbal de toekomst aankan. Een meer bedrijfsmatige aanpak en kortere communicatielijnen zorgen voor een heldere structuur. “We leggen meer verantwoordelijkheden neer bij de vrijwilliger en aan ons als bestuur is het de taak dit in goede banen te leiden”, zo geeft Bert Scholten de visie van de club weer. Naast de sportieve ambities heeft ASVD Korfbal als ultiem doel een sporthal in eigen beheer. Onderzoek is nog gaande en op dit moment is er voldoende ruimte in Dronten. Toch voorziet ASVD Korfbal in de nabije toekomst knelpunten en daar wil men eigenlijk niet op wachten. Kortom, ASVD Korfbal is een vereniging die veel perspectief en veel kansen ziet om in de toekomst nog nadrukkelijker aan de weg te timmeren.

Leave a Reply