Nieuws

Bestuur ASVD | PV Systems na digitale ALV weer op volle sterkte!

By 1 februari 2021 No Comments

Voor het eerst in de clubhistorie hield ASVD | PV Systems een digitale Algemene Ledenvergadering.

De vergadering verliep vlot onder leiding van voorzitter Jan Bernaards. De jaarverslagen werden vlot goedgekeurd en ook de jaarrekening werd door de leden unaniem goedgekeurd.

Er werden maar liefst 3 nieuwe bestuursleden benoemd. Melanie Hermans gaat de Technische Commissie leiden. Carel-Jacob Meijer houdt zich voornamelijk bezig met de publiciteit en communicatie zoals via het Groen-Wit-Magazine en de website. Gerben Lagerweij gaat de nevenactiviteiten coördineren en ondersteunen en houdt zich daarnaast bezig met de AVG-zaken en het aanvragen van de VOG’s. Er werd afscheid genomen van Raymond Postma. Hij heeft zich bijna 3 jaar lang ingezet voor ASVD als voorzitter van de Technische Commissie, zeker geen eenvoudige taak. Vanwege veranderde werk- en studiesituatie is hij hiermee gestopt. Van de zittende bestuursleden werden de penningmeester en secretaris herbenoemd. Hierdoor bestaat het bestuur momenteel uit 7 personen.

Loading