Afgelopen zaterdag hebben een aantal jeugdteams voor het eerst in lange tijd weer een keer mogen trainen. Niet lekker in de warme zaal, maar buiten op ons mooie kunstgrasveld.
Van de teams die getraind hebben, hebben we positieve geluiden gehoord! Veel kinderen waren weer blij dat ze een uurtje mochten trainen. Omdat er wellicht wat onduidelijkheid bestaat over het wel of niet trainen, lichten wij dat graag even toe.
Allereerst de regel zoals deze op de website van Rijksoverheid te vinden is: ‘Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.’
Omdat ook wordt aangegeven dat sporten gezond is voor de jeugd, heeft het bestuur besloten dat wij de komende tijd buiten trainingen aanbieden voor de jeugd.
Dat betekent dat wij de komende weken wederom de teams de mogelijkheid geven om te trainen.
Belangrijk hierbij te vermelden zijn de volgende punten:
– De trainer(s) van de teams bepalen of het team traint. Trainers zijn vrij om te beslissen dit niet te zien zitten vanwege Corona of andere redenen.
– Kinderen zijn vrij om te komen naar de training van het eigen team. Mochten kinderen en/of ouders het niet verstandig vinden om te trainen, zijn zij hier vrij in om te beslissen niet te komen.
– Vanwege het kunstgras wordt er NIET getraind bij een temperatuur minder dan 5 graden. Als er dan wel getraind wordt, bestaat de kans dat het kunstgrasveld kapot gaat, dus dat moet voorkomen worden.
– Kleedkamers, douches etc. zijn allemaal gesloten. Iedereen dient maximaal 10 minuten voor de training (aangekleed) aanwezig te zijn. Na de training gaat iedereen ook gelijk weer naar huis. Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij de training.
Door de TC wordt een schema gemaakt voor de komende zaterdagen.
Voor de senioren is het helaas nog niet mogelijk om te trainen.
Wij hopen dat het één en ander zo duidelijk is en hopen natuurlijk dat de jeugd er veel plezier uithaalt de komende weken. Mochten er naar aanleiding van bovenstaand stukje nog vragen zijn, kunnen deze gemaild worden naar: tz@asvdkorfbal.nl.