Ook voor dit korfbal seizoen is er een schema gemaakt voor het schoonmaken van de accommodatie.
Evenals voorgaande jaren zij het de teams welke de kleedkamers schoonmaken en ouders van de jeugdteams maken de Treffer schoon.
Hieronder vinden jullie het schema tot aan de zaal voor het seizoen 2020-2021.

In de Treffer komen lijsten te hangen met daarop de werkzaamheden.
Bij het schoonmaken dient er ook rekening gehouden worden met de geldende Corona regels.